รายการสินค้า 0 รายการ
หน้าแรก > About Us >> วิสัยทัศน์ของบริษัท
ABOUT US :: วิสัยทัศน์ของบริษัท

     บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในการนำเสนอบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น "ทางเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้า" ภายใต้หลักการ “สมดุลในความเป็นจริง"


© Copyright 2008 Unipak Center Company Limited. All Rights Reserved.