รายการสินค้า 0 รายการ
หน้าแรก > About Us >> พันธกิจของบริษัท
ABOUT US :: พันธกิจของบริษัท

     1.นำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
     2.ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงและสะดวกต่อลูกค้า รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตรงเวลา
     3.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและบริการ
     4.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถแข่งขันในระยะยาวได้ตลอดเวลา
     5.ออกแบบ วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม โดดเด่นมีรสนิยม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
     6.สรรหา พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
     7.ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม บนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจทุกกลุ่มของบริษัทอย่างยุติธรรม
     8.รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 


© Copyright 2008 Unipak Center Company Limited. All Rights Reserved.