รายการสินค้า 0 รายการ
หน้าแรก > News >> ยกเลิกการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากโฟม
News
ยกเลิกการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากโฟม
เรียน... 
ลูกค้่าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
 
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558  เป็นต้นไป
บริษัทจะ ยกเลิก การจำหน่าย
บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากโฟมทุกรายการ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
และเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก  บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด
 

© Copyright 2008 Unipak Center Company Limited. All Rights Reserved.