รายการสินค้า 0 รายการ
หน้าแรก > How to shopping >> วิธีการสั่งซื้อออนไลน์
How to Shopping :: วิธีการสั่งซื้อออนไลน์

วิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง www.unipakcentershop.com มีขั้นตอนดังนี้  

1. สมัครสมาชิก
     ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผู้ใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิก โดยคลิกไปที่ “สมัครสมาชิกใหม่” บนแถบเครื่องมือด้านบน หรือ เข้าไปที่หน้า My Account แล้วเลือก สมัครสมาชิกใหม่ กรอกข้อมูลในการสมัครให้ถูกต้องแล้วกด submit ถ้าการสมัครสำเร็จ ท่านสามารถ ใช้ E-mail และ รหัสผ่านที่ได้สมัครไว้ ข้าสู่ระบบได้ทันที

2.เข้าสู่ระบบสมาชิก 
     สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล์และรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการได้สมัครไว้ โดยสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ที่แถบเครื่องมือด้านบน หรือ หน้า My Account โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือ ดูใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อที่เคยทำไว้ได้ โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าซ้ำตามรายการที่เคยทำไว้ได้

3.เลือกสินค้าเข้ารถเข็น
      ในการใช้บริการซื้อสินค้าหรือทำใบเสนอราคาออนไลน์ผู้ใช้บริการต้องเลือกสินค้าเข้ารถเข็นของท่านก่อน โดยสามารถเลือกสินค้าเข้ารถเข็นได้โดยคลิกที่ "Product" ซึ่งอยู่บนแถบเครื่องมือด้านบน โดยสินค้าจะถูกแบ่งไว้ตามหมวดหมู่ คลิกที่ “More" หรือชื่อหมวดย่อยของสินค้าแต่ละรายการ เพื่อเข้าไปดูสินค้าทั้งหมดในหมวดย่อยแต่ละรายการ สามารถใส่จำนวนห่อของสินค้าที่ต้องการเพื่อเลือกสินค้าใส่รถเข็นตามจำนวนที่กำหนดโดยกดปุ่มรูปรถเข็น
เมื่อคลิกที่รูปสินค้าจะเป็นการแสดงข้อมูลของสินค้าชนิดนั้นโดยละเอียด สามารถใส่จำนวนห่อที่ต้องการเพื่อเลือกสินค้าเข้ารถเข็นเช่นเดียวกัน

หากคลิกเมนู “My Cart” ที่อยู่ด้านบนขวา จะเป็นหน้ารถเข็นที่แสดงรายการสินค้าที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้ทั้งหมด สามารถนำสินค้าออกจากรถเข็น หรือ ปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าที่ต้องการได้ โดยถ้าหากปรับจำนวนจนพอใจแล้วให้กดปุ่ม“ปรับปรุงรายการสินค้า“ เพื่อให้ระบบคำนวณราคาสินค้าใหม่อีกครั้ง เลือก “เลือกสินค้าเพิ่ม” เพื่อเลือกสินค้าเพิ่มเติมจากที่มีในรถเข็น หรือ เลือก “ทำใบเสนอราคา ,ชำระเงิน” เพื่อออกใบเสนอราคาหรือซื้อสินค้าตามรายการที่เลือกไว้

โดยมีข้อกำหนดว่า ยอดรวมราคาสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปจึงจะสามารถออกใบเสนอราคาหรือชำระเงินได้

4.ทำใบเสนอราคา 
เวปไซต์ unipakcenter.com มีบริการให้เลือกสินค้าเพื่อทำเป็นใบเสนอราคาให้กับบริษัทต่างๆก่อนที่จะทำการสั่งซื้อจริง โดยมีขั้นตอนการทำใบเสนอราคาดังนี้    
          เมื่อเลือกรายการสินค้าเข้าสู่รถเข็นเรียบร้อยแล้ว เลือก “ทำใบเสนอราคา” ในหน้ารถเข็น เพื่อออกใบเสนอราคาตามรายการสินค้าที่ได้เลือกไว้ เมื่อคลิกเมนู “ทำใบเสนอราคา” จะมีข้อมูลให้กรอก 2 ส่วนคือ ชื่อผู้รับการเสนอราคา และ ที่อยู่ผู้รับการเสนอราคา โดยชื่อของผู้รับการเสนอราคาเป็นได้ทั้งบุคคลและนิติบุคคล โดยถ้าเป็นนิติบุคคลให้เลือกประเภทของนิติบุคคล และ ระบุชื่อให้ถูกต้อง หรือถ้าเป็นประเภทอื่นๆให้ระบุให้ชัดเจนเช่น โรงเรียน , โรงพยาบาล เป็นต้น และกรอกที่อยู่ของผู้รับการเสนอราคาให้ถูกต้องเพื่อสร้างใบเสนอราคา (Quotation) หากทำใบเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ประวัติใบเสนอราคา ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูใบเสนอราคาที่ได้เคยทำไว้ และ สามารถสั่งซื้อสินค้าตามใบเสนอราคา โดยใบเสนอราคามีอายุ 14 วันหลังจากที่ทำรายการและราคาที่ระบุในใบเสนอราคาเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าขนส่ง

5.ขั้นตอนการชำระเงิน  
 เวปไซต์ unipakcentershop.com มีขั้นตอนการชำระเงินโดยเรียงตามลำดับดังนั้น

5.1 ทำใบสั่งซื้อ
         เมื่อเลือกรายการสินค้าเข้าสู่รถเข็นเรียบร้อยแล้ว กดเลือก“ชำระเงิน” ในหน้ารถเข็น เพื่อออกใบสั่งซื้อตามรายการสินค้าที่ได้เลือกไว้ เมื่อคลิกเมนู “ชำระเงิน” จะมีข้อมูลให้กรอก ทั้งหมด 3 ส่วนคือ 1.ผู้รับสินค้า 2.ที่อยู่ในการส่งสินค้า และ 3.ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยช่องผู้รับสินค้า ให้ผู้ใช้บริการกรอกชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ที่มารับสินค้า  ในช่อง “ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า”จะมีพื้นที่เพื่อให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้บริการใส่จุดสังเกตหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆในการจัดส่งสินค้า

5.2 เลือกวิธีการจัดส่ง
     เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าตามความต้องการของท่าน (ปัจจุบันทางบริษัทฯมีช่องทางการจัดส่งเพียงช่องทางเดียวซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้มีหลายช่องทางในอนาคต)

5.3 ยอดชำระเงินรวม
     แสดงยอดชำระเงินของสินค้าและบริการทั้งหมด สามารถกดย้อนกลับเพื่อกลับไปแก้ไขสินค้าในรายการ หรือกดยืนยัน เพื่อไปขั้นตอนเลือกวิธีการชำระเงินต่อไป

5.4 เลือกวิธีการชำระเงิน
     มีวิธีการชำระเงิน 2 ช่องทางคือ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และ โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกเลือกวิธีการชำระเงินตามต้องการ หากเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ระบบจะตัดยอดเงินออกจากบัญชีของบัตรเครดิตอัตโนมัติ(ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการ) , หากเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ให้คลิกเลือกธนาคารที่ผู้ใช้บริการสะดวก โดยต้องชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารที่ได้เลือกไว้  

5.5 ยืนยันการชำระเงิน
     หน้ายืนยันการชำระเงิน เป็นหน้าที่แสดงรายละเอียดทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง สามารถกดย้อนกลับเพื่อไปแก้ไขข้อมูลหรือกดยืนยันการชำระเงินเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งซื้อ หากทำใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ประวัติใบสั่งซื้อซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูใบสั่งซื้อที่ได้เคยทำไว้ และ สามารถสั่งซื้อสินค้าตามใบสั่งซื้อได้

เมื่อทำใบสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะส่งข้อมูลเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้ง หลังจากนั้นให้ผู้ใช้บริการโอนเงินผ่านธนาคารตามที่ได้เลือกไว้และส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินมาที่บริษัทฯอีกครั้ง โดยสามารถยืนยันการชำระเงินได้ 4 ช่องทางดังนี้

  1. ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบสั่งซื้อทางโทรสารที่หมายเลข 0-2403-4680
  2. ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบสั่งซื้อทางอีเมล์ที่ enquiry@unipakcentershop.com
  3. โทรยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2403-4682-88,081-766-4688 (เฉพาะวันและเวลาทำการ จันทร์-เสาร์เวลา 8.30-17.00น.)
  4. ยืนยันการชำระเงินผ่านทางเวปไซต์
     


เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินของท่าน ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันและกำหนดวัน-เวลาในการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง


© Copyright 2008 Unipak Center Company Limited. All Rights Reserved.