รายการสินค้า 0 รายการ
หน้าแรก > How to shopping >> เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
How to Shopping :: เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

www.unipakcentershop.com มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่ผู้ใช้บริการได้กรอกข้อมูลไว้เท่านั้น โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 3 – 5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

เราคิดค่าบริการในการจัดส่งตามยอดเงินที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ

สำหรับยอดเงินที่เกิน 5,000 บาทขึ้นไป ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (เฉพาะในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี,ปทุมธานี และ สมุทรปราการ เท่านั้น) เราจัดส่งสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย.

สำหรับยอดเงินไม่เกิน 5,000 บาท เราคิดค่าจัดส่งตามาตรฐานไปรษณีย์ไทย

สำหรับจังหวัดอื่นๆ เราบริการขนส่งให้ที่ต้นทาง ค่าขนส่งปลายทางจะเรียกเก็บที่ลูกค้าตามมาตรฐานขนส่งเอกชน


หมายเหตุ:

  1. บริษัทจะเริ่มจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อพร้อมทั้งแจ้งกำหนดวันส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการทราบ
  3. สินค้าจะถูกจัดส่งและออกใบกำกับภาษีตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้กรอกข้อมูลไว้เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากที่ผู้ใช้บริการยืนยันข้อมูลการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  4. ระยะเวลาการจัดส่งเป็นระยะเวลาที่ประมาณการณ์ขึ้นเท่านั้นโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการในขั้นตอนการจัดส่งสินค้าจริงอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ผู้ใช้บริการจึงควรเตรียมสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า


 


© Copyright 2008 Unipak Center Company Limited. All Rights Reserved.