รายการสินค้า 0 รายการ
My Account >
เข้าสู่ระบบ
สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก
การเป็นสมาชิกเวปไซต์ unipakcentershop.com จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1.สามารถเลือกซื้อสินค้าของบริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด ผ่านทางเวปไซต์ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2.สามารถใช้บริการทำใบเสนอราคาออนไลน์ได้ด้วยตนเอง (ยืนยันราคาสินค้าใน 14 วัน)
3.สามารถดูประวัติใบเสนอราคาและประวัติใบสั่งซื้อของตนเอง และสามารถสั่งซื้อสินค้าจากประวัติได้ทันที


© Copyright 2008 Unipak Center Company Limited. All Rights Reserved.